Kiedy niepełnosprawny może pracować tylko w ZPChr?

Dziennik Gazeta Prawna (2009-11-05), autor: Szczepan Wroński , oprac.: GR

lis 5, 2009

Jestem osobą niepełnosprawną posiadającą znaczny stopień niepełnosprawności, a w moim orzeczeniu napisano, że jestem zdolny do pracy wyłącznie w warunkach pracy chronionej. Czy oznacza to, że mogę składać podania o pracę wyłącznie do zakładów pracy chronionej? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawej.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydawane przez zespoły orzekające na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji (…) opierają się na definicji znacznego stopnia niepełnosprawności.

Zawartego w orzeczeniu stwierdzenia o zdolności do pracy wyłącznie w warunkach chronionych nie należy traktować jako zakazu pracy poza ZPChr. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza bowiem możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego powyższych warunków. Pracodawca ten jednak powinien uzyskać pozytywną opinię PIP o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub zatrudnienia w formie telepracy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 listopada 2009 r.