Kiedy zawieszenie firmy nie chroni przed ZUS?

Rzeczpospolita (2009-11-04), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

lis 5, 2009

Urzędy miast i gmin powinny prowadzić postępowanie sprawdzające, czy nowe możliwości zawieszenia biznesu nie są nadużywane. ZUS może wnioskować o przeprowadzenie takiej kontroli, jeśli zostanie stwierdzone np. zbyt częste zawieszanie w krótkich odstępach czasu. – czytamy w Rzeczpospolitej.

Za prowadzenie działalności w okresie zawieszenia ZUS może uznać wszystkie czynności związane z normalnym działaniem firmy, czyli np. prowadzenie negocjacji z dotychczasowymi kontrahentami, poszukiwanie nowych odbiorców czy załatwianie urzędowych spraw, podpisana faktura. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego oczekiwanie przez przedsiębiorcę na zamówienia to także okres prowadzenia działalności gospodarczej, za który ZUS należą się składki na ubezpieczenia społeczne.

A zatem art. 14a do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w myśl którego przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić swoją działalność na czas od jednego do 24 miesięcy, nie zawsze uwalnia od zobowiązań wobec ZUS.

Składki na ubezpieczenia społeczne łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym wynoszą obecnie około 800 zł miesięcznie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 listopada 2009 r.