Jak amortyzować stary pojazd?

Rzeczpospolita (2009-11-06), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

lis 9, 2009

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, podatnik, który wprowadza do firmy auto używane wcześniej na cele prywatne, ma prawo amortyzować je tak samo jak nowy samochód, tzn. od ceny, jaka wynika z faktury, nawet jeżeli kupił pojazd przed wielu laty.

Sprzedając używane auto, podatnik zaliczy do kosztów cenę nabycia pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne. Jeśli nie zamortyzuje auta do końca, to często, zamiast dochodu, wykaże ze sprzedaży stratę.

Należy pamiętać, że cena nabycia jest przyjmowana do ustalenia wartości początkowej środka trwałego tylko wtedy, gdy jest on wnoszony do działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, to o wycenie wnoszonego składnika majątku zdecyduje wartość rynkowa z dnia wniesienia wkładu (art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).

Czasami wartości początkowej używanego auta nie możemy określić ani na podstawie ceny nabycia, ani na podstawie wartości rynkowej, a jedynie według takiej wartości, jaką przyjął poprzednik. Na dodatek wiąże się to z obowiązkiem kontynuowania przyjętej przez niego metody amortyzacji.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 listopada 2009 r.