Prawie połowa ogłoszeń o pracę jest niezgodna z obowiązującym prawem

Dziennik Gazeta Prawna (2009-11-09), autor: Anna Monkos , oprac.: GR

lis 10, 2009

Od kwietnia do lipca tego roku działacze Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego przeanalizowali przeszło 60 tysięcy ogłoszeń o pracę zamieszczanych w prasie codziennej i internecie. Wyniki badań są dla polskich pracodawców miażdżące. Blisko 25 tysięcy ogłoszeń zawiera zapisy, które mogły prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Najczęściej naruszany jest zapis dotyczący równego traktowania ze względu na płeć. Znacznie rzadziej, ale wciąż często dyskryminuje się potencjalnego pracownika ze względu na jego wiek.
 
Świadomość prawna pracodawców jest niezmiernie niska. A nawet wtedy, gdy przedsiębiorcy znają prawo, nie chcą się do niego stosować.

Polskie prawo bardzo szczegółowo wylicza zakazy dyskryminacji w zatrudnianiu. Nie wolno nikogo dyskryminować ze względu na jego płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania – zwłaszcza polityczne i religijne –oraz przynależność związkową. Za naruszenie zasad równego traktowania grozi grzywna nie niższa niż 3 tys. zł.
 
Pod koniec sierpnia tego roku minister Radziszewska poinformowała, że nie będzie odrębnego organu odpowiedzialnego za walkę z dyskryminacją. Takie kompetencje ma mieć rzecznik praw obywatelskich. Okazało się też, że rząd nie zamierza przyjąć projektu ustawy o równym traktowaniu. Zamiast niej w Ministerstwie Pracy ma powstać ustawa o wdrożeniu unijnych dyrektyw antydyskryminacyjnych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 listopada 2009 r.