Współczynnik ekwiwalentowy dla pracowników niepełnosprawnych

Dziennik Gazeta Prawna (2009-11-12), autor: Dorota Twardo , oprac.: GR

lis 12, 2009

Od 3 listopada 2009 r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Przy ustalaniu ekwiwalentu należy uwzględniać składniki wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, a które zostały wypłacone w okresie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, o którym mowa powyżej, to wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie należy podzielić przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie. Otrzymany wynik należy pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w normalnym czasie pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Ponieważ jednak nie wszyscy pracownicy świadczą pracę przez osiem godzin dziennie, rozporządzenie wprowadziło przepis stanowiący, że kwotę ekwiwalentu za jedną godzinę pracy należy liczyć przez podzielenie przeciętnego wynagrodzenia za jeden dzień pracy przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy, obowiązującej konkretnego pracownika. Jest to szczególnie istotne unormowanie dla osób, dla których przepisy przewidują inną dobową normę czasu pracy, np.: niepełnosprawnych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 listopada 2009 r.Trudne zagadnienia dotyczące czasu pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Gdańsk, Warszawa, Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Zielona Góra)
zobacz więcej »