Świadczenia chorobowe po nowelizacji ustawy

Rzeczpospolita (2009-11-13), autor: J.S. , oprac.: GR

lis 13, 2009

Z podstawy zasiłku należy wyłączać tylko takie składniki poborów, do których pracownik zachowuje prawo w czasie jego pobierania i które faktycznie otrzymuje. Ta zmiana obowiązuje od 12 listopada br. a przyniosła ją ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych (…) – czytamy w Rzeczpospolitej (pobierz ustawę »).

Znowelizowała ona art. 41 ust. 1, którego poprzednią treść zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.
(pobierz wyrok »)

Jak pisze Rzeczpospolita, z obecnego brzmienia tego przepisu wynika, że z podstawy zasiłku chorobowego wyłączamy tylko takie składniki wynagrodzenia, które spełniają jednocześnie dwa warunki: pracownik zachowuje do nich prawo w okresie pobierania zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, pracodawca wypłaca je za okres pobierania tego zasiłku.

Przepis nie wyjaśnia jednak, jak postępować gdy pracodawca nie ma wewnątrzfirmowych przepisów płacowych lub gdy nie zawierają one jednoznacznych rozstrzygnięć. Nadal trzeba więc będzie stosować wytyczne ZUS.

Zatem w obu przypadkach należy przyjąć założenie, że pracownik nie zachowuje prawa do określonych składników pensji za czas pobierania świadczeń chorobowych. W efekcie uwzględniamy je w podstawie tych świadczeń i wstrzymujemy ich wypłatę za okresy ich pobierania przez pracownika. Pominiemy je natomiast jeśli faktycznie wypłacamy konkretne składniki za okresy nieobecności w pracy spowodowanej niedyspozycją zdrowotną.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 listopada 2009 r.


Czas pracy – regulacje prawne, praktyka stosowania przepisów oraz najlepsze rozwiązania w firmach produkcyjnych, usługowych oraz u pracodawców osób niepełnosprawnych

Szkolenia w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy, Zielonej Górze
zobacz więcej »