Firmy muszą przygotować do końca roku spis stanowisk dotyczący pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Będą też ewidencjonować podwładnych zajmujących takie etaty.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, od przyszłego roku pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze będą co miesiąc w całości opłacać nową, dodatkową składkę. Jej wysokość wyniesie 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Należność będzie przez przedsiębiorców odprowadzana na specjalnie w tym celu stworzony Fundusz Emerytur Pomostowych. Tak nakazują przepisy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2010 r.

Pracodawcy ci będą też przygotowywać wykaz wszystkich stanowisk, na których jest wykonywana praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Tak wynika z art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych. Nie ominie ich także obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących takie prace i informowania ZUS o osobach w niej zamieszczonych.

Będą też musieli przekazywać do ZUS informacje o liczbie stanowisk pracy, na których jest wykonywana praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W tym celu będą wypełniać deklarację rozliczeniową, o której mowa w art. 46 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych .

W przypadku nieumieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP, pracownikowi przysługuje skarga do PIP.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 listopada 2009 r.