Powrót do pracy może kosztować

Rzeczpospolita (2009-11-16), autor: Tomasz Zalewski , oprac.: GR

lis 16, 2009

Coraz częściej pracodawcy, którzy wypłacili odprawy zwalnianym grupowo, uzależniają powtórne zatrudnienie od zwrotu pieniędzy. Praktyki takie dotykają m.in. osób, które pracowały w sektorze bankowym.

Jak informuje Rzeczpospolita, osoba, z którą rozwiązano stosunek pracy, i która dostała taką odprawę, może nią dowolnie w granicach prawa dysponować. Tak więc wydaje się, iż może ona na ogólnych zasadach przekazać swojemu pracodawcy taką kwotę. Firma może jednocześnie zobowiązać się do powtórnego zatrudnienia tego pracownika, ale na innym stanowisku niż to, które zajmował przed zwolnieniem grupowym.

O zwrocie odprawy można mówić jedynie wtedy, kiedy nie było tytułu do jej wypłacenia. W przeciwnym razie pracodawca łamie prawo. Żądanie pieniędzy jako warunek zatrudnienia to dyskryminacja. Strony mogą tak określić w umowie stawkę wynagrodzenia, by zatrudniony spłacił uzyskaną odprawę, ale takie działania firmy są naganne.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 listopada 2009 r.