Na urlopie wychowawczym droższa składka zdrowotna

Rzeczpospolita (2009-11-18), autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

lis 19, 2009

Wyższa wartość składki zdrowotnej jest spowodowana podwyżką świadczenia pielęgnacyjnego. Do 31 października 2009 r. wynosiło ono 420 zł. Od 1 listopada 520 zł.

Rzeczpospolita informuje, że nową składkę zdrowotną wykażemy w raporcie ZUS RCA sporządzonym już za listopad, ale fizycznie nie ponosimy jej kosztów, bo za osoby przebywające na urlopie wychowawczym wszystkie składki (tj. emerytalne, rentowe i zdrowotną) opłaca ZUS. Pracodawca musi je tylko obliczyć i wykazać w dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego wpisywał do tej pory 37,80 zł, a po zmianach wskaże 46,80 zł.

Osoby korzystające z urlopu wychowawczego trzeba zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego tylko wtedy, gdy nie są nim objęte z innego tytułu.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie emerytalne i rentowe przebywających na urlopach wychowawczych, to podstawą ich wymiaru jest minimalne wynagrodzenie (obecnie 1276 zł, od 1 stycznia 2010 r. 1317 zł). Jednak i te składki są odprowadzane tylko wtedy, gdy nie ma innego tytułu prawnego do tych ubezpieczeń albo gdy brakuje ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 listopada 2009 r.