Lodołamacze dla odważnych…

TYGODNIK PŁOCKI , autor: Rad , oprac.: GR

mar 23, 2007

Do końca tygodnia można jeszcze zgłaszać uczestników do regionalnego etapu konkursu Lodołamacze 2007.. Konkurs organizowany jest przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Pozwala promować i nagradzać firmy i przedsiębiorstwa, które w szczególny sposób są otwarte na problemy osób niepełnosprawnych, angażują się w ich rozwiązywanie tworząc nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy. Laureaci tegorocznej regionalnej edycji konkursu będą nagrodzeni podczas uroczystej gali, która odbędzie się 12 kwietnia w płockim Domu Technika.

Konkurs regionalny jest częścią ogólnopolskiego konkursu i całej kampanii prowadzonej przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (PO-PON). Został zainicjowany z myślą o nagradzaniu firm, przedsiębiorców, osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, dostrzegających sens i konieczność ich rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej. – Prowadzona przez nas kampania i druga edycja konkursu Lodołamacze" pokazują, że wiele osób widzi ogromną potrzebę i sens kontynuowania tego projektu. Wskazują innym, jak można pomóc w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych i potwierdzają, że warto to robić – powiedziała Wanda Maciejewska, dyrektor oddziału mazowieckiego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Z pewnością warto, bowiem Polska jest jednym z krajów europejskich, w którym kwestie związane z aktywizacją osób niepełnosprawnych wciąż pozostają na szarym końcu. Jak powiedziała dyrektor Maciejewska, w Polsce jest 5,5 miliona osób niepełnosprawnych. Z tej liczby 84% żyje z rent i zasiłków. Tylko 8% potrafi utrzymać się z pracy zawodowej. – Konkurs ma zmieniać te proporcje i pomóc w wyjściu z czterech ścian własnego domu. Zainteresowanie kampanią pokazuje, że warto tó robić i pracodawcy zatrudniając osoby niepełnosprawne mogą pogodzić to z czynnikiem ekonomicznym. Przyjazna polityka personalna wobec osób niepełnosprawnych pozwala
łamać bariery, niechęć i obojętność społeczną – uzupełniła dyrektor Maciejewska.

Więcej Tygodnik Płocki.