Opóźnienie w wypłacie wynagrodzeń a rozliczenia z ZUS

Rzeczpospolita (2009-11-20), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

lis 23, 2009

Jeżeli wypłata wynagrodzenia za październik nastąpiła 2 listopada zamiast 31 października, należności do ZUS można odprowadzać do 15 grudnia, ponieważ dotyczą listopada, a nie października.

Redakcja Rzeczpospolitej w dodatku Dobra Firma odpowiada na wątpliwości czytelniczki związane z rozliczeniem ZUS w przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników.

Jeżeli w październiku pracownicy nie uzyskali przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ZUS w raportach rozliczeniowych oraz zbiorczej deklaracji ZUS DRA za ten miesiąc należy wykazać zerowe podstawy wymiaru składek oraz zerowe kwoty samych składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń. Na przelewie bankowym do ZUS trzeba natomiast zaznaczyć, że zaplata dotyczy listopada, bo chodzi o składki należne za ten właśnie miesiąc.

Pracodawca jako płatnik składek jest obowiązany obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Wypełnienie tych obowiązków polega na przekazaniu do ZUS wyliczonej należności oraz kompletu dokumentów, tj. imiennych raportów miesięcznych za wszystkich ubezpieczonych oraz zbiorczej deklaracji ZUS DRA.

Oznacza to, że w dokumentach do ZUS składanych za dany miesiąc kalendarzowy płatnik wykazuje tylko te wypłaty, które w tym miesiącu zostały zrealizowane na rzecz pracowników. Chodzi tu o oskładkowane przychody uzyskane przez pracowników w miesiącu, którego te dokumenty dotyczą.

Skoro pracodawca dokonał przelewów z tytułu wynagrodzeń należnych za październik 2 listopada, to pracownicy mieli je na kontach też w listopadzie. Jest to dla nich przychód tego miesiąca, zarówno pod względem ubezpieczeń, jak i podatku dochodowego. Należy je więc wykazać razem z naliczonymi składkami dopiero w dokumentach za listopad.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 listopada 2009 r.