Zmiany w prawie pracy, uprawnieniach pracowniczych i rodzicielskich…

Info Baza (2009-11-25), autor: Adam Banaszek i Andrzej Jurczewski , oprac.: GR

lis 25, 2009

Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Zmiany w prawie pracy, uprawnieniach pracowniczych i rodzicielskich oraz ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.C
elem szkolenia jest omówienie licznych i ważnych nowości z jakimi począwszy od nowego roku będą musieli zmagać się pracownicy działów kadr i płac.

Na szkoleniu zostaną również przedstawione zasady pracy w nowej (8.01.001) wersji programu Płatnik, która obejmuje zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.


Wykładowca
Marzena Ignasiak – dyrektor działu kadr i płac w dużej firmie zatrudniającej również osoby niepełnosprawne (ponad 2000 pracowników), gdzie od kilku lat całościowo nadzoruje sprawy kadrowe, obliczanie płac, oraz oraz rozliczenia z ZUS i PFRON. Konsultantka firmy Info Baza. Doświadczona i uznana wykładowczyni.

Termin i miejsce szkolenia

16 grudnia 2009 r. – Poznań
Hotel Topaz
ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

6 stycznia 2010 r. – Wrocław
Hotel Europeum
Centrum Konferencyjne Św. Antoniego 2/4. brama C, piętro II

lokalizacja hotelu

7 stycznia 2010 r. – Katowice
Hotel Katowice
al. Korfantego 9
lokalizacja hotelu

18 stycznia 2010 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja

19 stycznia 2010 r. – Łódź
Hotel Centrum
ul. Kilińskiego 59/63
lokalizacja hotelu

29 stycznia 2010 r. – Gdańsk
Hotel Novotel Centrum
ul. Pszenna 1
lokalizacja hotelu

22 lutego 2010 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda
ul. Dworcowa 94
lokalizacja hotelu

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 – zajęcia


Program szkolenia

1. Zmiany w uprawnieniach  związanych  z rodzicielstwem.

– w jaki sposób będą zmieniać się uprawnienia pracowników – rodziców w latach 2010 – 2014?,

– zasady udzielania dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

– urlop „ojcowski” warunki korzystania oraz zasady udzielania,

– urlop dla rodziców adopcyjnych – zasady jego udzielania,

– udzielanie urlopu wychowawczego oraz obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik uprawniony jest do korzystania z urlopu wychowawczego,
 
– ochrona pracownika związana z rodzicielstwem,

– powrót pracownika z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego,

– zmniejszenie wymiaru etatu zamiast dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

2. Nowa składka od 1 stycznia 2010 – Fundusz Emerytur Pomostowych.

– pracownicy, za których pracodawca ma obowiązek opłacać składkę na FEP,

– wysokość składki,

– podstawa wymiaru składki,

– zgłoszenie do ZUS osób, za których opłacana jest składka na FEP,

– uprawnieni do korzystania z emerytur pomostowych.

3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, zasady opłacania składek na FP FGŚP.

– zmiana zasad obejmowania ubezpieczeniem wypadkowym zleceniobiorców od 1 stycznia  2010 r.,

– zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym osób przebywających na urlopach macierzyńskich,

– zasady sporządzania dokumentów za osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłki macierzyńskie, zmiana wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla osób na urlopach,

– zmiana zasad obejmowania ubezpieczeniami osób kontynuujących opłacanie składek emerytalno-rentowych od 1 września 2009r.,

– zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składek zdrowotnych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

– zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zmiany w opłacaniu składek za osoby powracające po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, zatrudnianych bezrobotnych oraz osoby, które ukończyły 55 lat (kobieta) oraz 60 lat (mężczyzna),

– ulgi w opłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 1 lipca 2009 r.,

– roczne przekroczenie górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,

– dokumenty uprawniające do korzystania ze świadczeń zdrowotnych od 1 stycznia 2010 r.,

– zasady wypełniania i korygowania dokumentów składanych do ZUS.
 
4. Nowe zasady obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego.

– składniki, których nie wlicza się do podstawy wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego,

– brak wynagrodzenia za pełne 3 miesiące zatrudnienia – nowe zasady postępowania,
 
– ekwiwalent urlopowy pracownika niepełnoetatowego.

5. Kontrowersje dotyczące przepisów wprowadzonych ustawą antykryzysową.

– pułapki wydłużenia okresu rozliczeniowego,

– indywidualny rozkład czasu pracy pracownika wychowującego dziecko,

– umowa na czas określony – jak interpretować przepisy i jakie są możliwe problemy.

6. Dokumentacja pracownicza.

– nowe dokumenty zamieszczane w teczkach osobowych pracowników,

– dokumenty, których już nie zamieszcza się w teczce osobowej,

– zasady informacyjne względem urzędów pracy,

– nowy wzór kwestionariusza osobowego,

– dokumenty związane z nowymi uprawnieniami rodzicielskimi.

7. Bieżące problemy dotyczące otrzymywania w 2010 r. pomocy publicznej przez zakłady pracy chronionej i pracodawców otwartego rynku.Koszt szkolenia
350 zł
od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem. Firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl


Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

– Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574