Zasiłek opiekuńczy także dla biznesmena

Rzeczpospolita (2009-11-30), autor: Agnieszka Ziętarska-Łaszcz , oprac.: GR

gru 1, 2009

Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą musi zająć się dzieckiem, to ma szanse otrzymać z ZUS zasiłek opiekuńczy – pisze Rzeczpospolita.

Jak informuje dziennik, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia ośmiu lat. Dzieje się tak w przypadku porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki. Tak wynika z art. 32 ust 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 
Powołany przepis jednoznacznie wskazuje, że osobie prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Jednakże warto zaznaczyć, że do kwietnia 2008 r. osobie prowadzącej działalność gospodarczą prawo do zasiłku opiekuńczego nie przysługiwało, bo art. 32 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wskazywał, iż prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo. W tym kontekście trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje jedynie możliwość dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (czyli na wniosek osoby) dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Niestety wiązało się to z takimi konsekwencjami, że w świetle art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa osoba prowadząca działalność gospodarczą nie mogła skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego do kwietnia 2008 r.

Dopiero zmiana wprowadzona w art. 32 tej ustawy spowodowała, że obecnie wszystkie osoby, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, bez znaczenia, czy to podleganie jest obowiązkowe czy też dobrowolne, mają prawo do zasiłku opiekuńczego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 listopada 2009 r.