W sprawozdaniu finansowym trzeba ująć ryzyko

Rzeczpospolita (2009-12-03), autor: KPT , oprac.: GR

gru 4, 2009

Spadek zamówień, wahania kursów walut, zmiany w prawie i utrata dostępu do kredytu to najważniejsze rodzaje ryzyka, na które dziś wskazują firmy.

Najważniejszy jest właściwy obieg informacji. Dział windykacji musi powiadomić osoby sporządzające sprawozdanie o trudnościach w egzekucji płatności, a dział sprzedaży powinien szybko dać znać, że jeden z kluczowych odbiorców rozwiązał dotychczasową umowę.

Warto też już w trakcie roku konsultować z audytorem, czy przyjęte rozwiązania są prawidłowe. Wtedy działa on jak doradca. Inaczej jest, gdy zostaje zaangażowany w ostatniej chwili. Wtedy ryzyko, że nie we wszystkich sprawach dojdzie do porozumienia biegłego z zarządem, jest znacznie większe.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 grudnia 2009 r.