Fundusz Emerytur Pomostowych a wynagrodzenia za grudzień 2009 r.

Rzeczpospolita (2009-12-04), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

gru 7, 2009

Od 2010 r. pracodawcy zaczną odprowadzać nową składkę – na Fundusz Emerytur Pomostowych. Powinna być ona opłacana za pracownika, który urodził się po 31 grudnia 1948 r. i wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych. – Czytamy w Rzeczpospolitej z 4 grudnia 2009 r.

Jak wyjaśnia MPiPS, podstawę wymiaru składki na FEP za dany miesiąc, stanowi przychód osiągnięty lub postawiony do dyspozycji pracownika w danym miesiącu bez względu na to, za jaki okres przysługuje. W konsekwencji nowa składka powinna być odprowadzona także od wynagrodzenia za grudzień 2009 r. oraz innych wypłat (nagrody roczne, trzynastki) za poprzednie okresy, jeżeli tylko zostały one wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika po 31 grudnia 2009 r.

Płatnik składek w imiennym raporcie miesięcznym oraz w deklaracji rozliczeniowej musi bowiem uwzględniać należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja dotyczy.

pobierz ustawę »

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 grudnia 2009 r.Zmiany w prawie pracy, uprawnieniach pracowniczych i rodzicielskich oraz ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.

Szkolenia w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Gdańsku
zobacz więcej »