Zaliczki to nie zobowiązanie podatkowe

Rzeczpospolita (2009-12-08), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

gru 9, 2009

Termin przedawnienia odsetek od zaliczek na podatek dochodowy biegnie od końca roku, w którym powinny być one wpłacone – pisze Rrzeczpospolita.

Tak wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA uznał, że nie ma podstaw, aby termin przedawnienia odsetek od zaliczek był liczony dopiero od końca roku, w którym podatnik powinien złożyć zeznanie. Z wnioskiem o uchwałę zwrócił się jeden ze składów orzekających NSA. Rozpatrywał on skargę kasacyjną, która dotyczyła następującej sytuacji.

Decyzją z marca 2004 r. urząd skarbowy naliczył podatnikowi 2598 zł odsetek od zaległości z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należnych od marca do listopada 1998 r. Było to konsekwencją określenia skarżącemu ponad 130 tys. zł zobowiązania z tytułu podatku dochodowego za 1998 r. Izba skarbowa utrzymała w mocy to rozstrzygnięcie.

NSA opowiedział się za wykładnią korzystną dla podatników. Wskazał, że obowiązek uiszczania zaliczki jest zobowiązaniem podatkowym odrębnym od zobowiązania z tytułu podatku. Jego powstanie nie musi nawet oznaczać, że po zakończeniu roku podatkowego wystąpi konieczność zapłaty podatku.

Uchwała dotyczyła stanu prawnego obowiązującego w 2004 r. Dziś art. 53a ordynacji ma nieco inne brzmienie, NSA nie odniósł się do niego (sygn. II FPS 5/09).

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 grudnia 2009 r.