Każdy dobierze coś dla siebie…

Rzeczpospolita , autor: Mariusz Gzyl , oprac.: GR

mar 23, 2007

Nawet najmniejszej firmie przyda się konto w banku. Wybierając ofertę, warto sprawdzić dostęp do rachunku przez Internet, ponieważ jest to najwygodniejsza i najtańsza forma korzystania z usług. Bank oferuje za darmo do trzech kart; debetowych. Istnieje możliwość połączenia rachunku firmowego z kontem osobistym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Przelewy zagraniczne kosztują tylko gr. Można też uzyskać kredyt w rachunku bieżącym (dla nowych klientów na podstawie wyciągów bankowych z trzech ostatnich miesięcy).

– Przedsiębiorcom oferujemy pakiety Harmonium, spełniające potrzeby i wymagania firm znajdujących się na różnych etapach rozwoju, mających różne formy prawne, przeprowadzających różne rodzaje transakcji – tłumaczy Małgorzata Dłubak z BPH. – Wprowadziliśmy też pakiet dla firmy rozpoczynającej działalność, jest to Harmonium Start.

W ramach rachunku firma otrzymujem.in. limit w saldzie debetowym, możliwość skorzystania z leasingu, dostęp do alternatywnych kanałów i kartypłatnicze. Warunkiem otwarcia konta jest podpisanie umowy i przedstawienie aktualnych dokumentów potwierdzających status prawny i prowadzenie działalności gospodarczej(wypis z KRS, zezwolenia, koncesje). Czasami wystarczy złożenie o świadczenia o podjęciu działalności gospodarczej niewymagąjącej zgłoszenia do ewidencji.

W ramach bazowego pakietu Harmonium przedsiębiorca otrzymuje rachunek Sezam Menedżer do rozliczeń i operacji finansowych związanych z działalnością gospodarczą, także do rozliczeń osobistych lub rachunek bieżący, system bankowości internetowej Sez@m lub MultiCash, dostęp do usług poprzez WAP i SMS, karty płatnicze. Pakiety Harmonium mają również dodatkowe wersje Acivei FX, przydatne szczególnie firmom dokonującym często rozliczeń krajowych i zagranicznych; można otrzymać 50 bezpłatnych przelewów krajowych i 5 przelewów zagranicznych. Otwarcie rachunku jest bezpłatne. Koszt miesięcznej obsługi wynosi od 15 zł.

Przelewy zagraniczne za grosz

W Citibanku z oferty CitiBusiness mogą korzystać przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; ich roczne obroty ze sprzedaży niepowinny przekraczać 8 mln zł, forma prawna oraz rodzaj prowadzonej księgowości nie mają znaczenia.

Wystarczy przedłożyć w banku dokumenty rejestracyjne firmy, zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON oraz wypełnić wniosek. Firma otrzymuje bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet i telefon.

Oprócz rachunku głównego można także otworzyć konta pomocnicze zarówno w złotych, jak i w walucie obcej, a także dwa rodzaje rachunków depozytowych o wyższym oprocentowaniu: Automatyczny Rachunek Depozytowy oraz Rachunek Depozytowy Standard.

Cały pakiet, jedna umowa

W banku BGŻ również można otworzyć rachunek bieżący wraz z pomocniczymi w złotych lub w walutach obcych. W ramach konta firma ma dostęp m.in. do przelewów pilnych i wysokokwotowych za pośrednictwem systemu Sorbnet, stałych zleceń płatniczych, poleceń zapłaty, identyfikacji płatności masowych, natychmiastowych transakcji wymiany walutoweji operacji gotówkowych. Do dyspozycji są także lokaty i kredyt w rachunku bieżącym.

Z konta można korzystać poprzez system bankowości internetoweji telefonicznej oraz home banking(specjalna aplikacja instalowana w komputerze klienta, pozwalająca na ciągłą obsługę rachunków bezpośrednio z siedziby przedsiębiorstwa).

Firmy, których przychody roczne nieprzekraczają 40 mln zł, mogą korzystać ze specjalnych pakietów. W każdym z nich podstawę stanowi rachunek bieżący, bankowość telefoniczna oraz karta płatnicza typu Maestro Business. PakietyFirma Plan 2 oraz Firma Plan 3 zostały poszerzoneo bankowość internetową oraz transakcje FX, a Firma Plan 3 dodatkowo o rachunek automatycznej lokaty overnight. Dostęp do wszystkich produktów wchodzących w skład pakietu jest uruchamiany na podstawie jednej umowy. Kredyt w rachunku bieżącym, Ekspres Linia, udzielany jest na uproszczonych zasadach.

Od prostych usług po bardzo zaawansowane

W FortisBanku do wyboru są cztery rodzaje pakietów w zależności od tego, jakie obroty ma przedsiębiorstwo. Pakiet Fortis Connect przeznaczony jest dla firm o obrotach poniżej 500 tys. zł rocznie. Prowadzenie rachunku bieżącego wraz z walutowym kosztuje 5 zł miesięcznie. Dostęp do systemu Pl@net i Centrum Telefonicznego jest bezpłatny, podobniejak elektroniczne przelewy do ZUS. Do konta wydawane są karty debetowe i obciążeniowe. Limit debetowy w rachunku wynosi od 10 do 50 tys. zł. Jest udzielany na podstawie analizy wpływów na rachunek

– Dostępny jest również kredyt inwestycyjny oraz kredyt pod dotacje unijne, gwarancje bankowe, lokaty terminowe i overnight, przelewy zagraniczne, zlęcenia importowei eksportowe, transakcje terminowe forward, wpłaty gotówki w formie zamkniętej – wyjaśnia Katarzyna Żądło z Fortis Banku.

Z pakietu Fortis Classmogą korzystać firmy o obrotach od 500 tys. do 3 mln zł rocznie. Otwarcie konta jest bezpłatne. Prowadzenie rachunku kosztuje20 zł miesięcznie. Do dyspozycji są systemy Pl@net lub Multicash, a limit debetowy wynosi 100 tys. zł. Bank wyznacza firmie osobistego doradcę.

W pakiecie FortisPremium dla firm o obrotach powyżej 3 mln zł rocznie warunki obsługi są indywidualnie negocjowane. Finansami opiekuje się doradca. Przedsiębiorstwo może korzystać min. z linii wielo celowej (w ramach jednej umowy kredytowej firma korzysta z kredytu w rachunku bieżącym, obrotowego, linii gwarancji i akredytyw).

Z kolei pakiet Fortis Premium FX dla firm realizujących transakcj eFX o średniej miesięcznej wartości przekraczającej równowartość 100 tys. zł pozwala na dostęp do zaawansowanych produktów walutowych, takich jak: opcje walutowe barierowe, azjatyckie lub rozbudowane struktury opcyjnie. Oferowane jest też zaawansowane doradztwo walutowe oraz opieka dilera z Departamentu Skarbu.

Wieleoperacji za darmo

W Kredyt Banku za małe i średnie przedsiębiorstwa uznawane są podmioty o rocznych dochodach netto do 6 mln zł. Firmy o wyższych dochodach korzystają z oferty na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

Można wybrać pakiet Ekstrabiznes dla różnych rodzajów działalności, np. Ekstrabiznes Medyk, Lex czy Mieszkaj. Bank oferuje rachunki bieżące, depozytowe, pomocniczei walutowe, karty debetowe i obciążeniowe, lokaty standardowe i overnight. Dostęp do konta możliwy jest za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej KB24.

Firma możekorzystać z limitu w rachunku, kredytu obrotowego, na zakup środków transportu, inwestycyjnego, na finansowanienowych miejsc pracy. W ramach rachunku klient otrzymuje bezpłatnie ubezpieczenie NNW w Warciena sumę 10 tys. zł, miesięczne zestawienie transakcji przeprowadzonych na rachunku. Bez dodatkowych opłat można definiować, usuwać i zmieniać zlecenia stałe, robić przelewy w ramach banku. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku Ekstrabiznes wynosi 35 zł.

Stały abonament . lub pojedyncze opłaty

Lukas Bank oferuje przedsiębiorcom konto Biznes. Mogą je otworzyć osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i wykonujące wolne zawody, a także spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Klient ma do wyboru pakiet Żółty lub Niebieski. Różnią się one wysokością opłat. Wybierając pakiet Niebieski, w ramach stałej miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku klient uzyskuje darmowe przelewy internetowe do ZUS, urzędu skarbowego i innych banków. W Żółtym pakiecie płaci się tylko za wykonane operacje, nie ma opłaty za prowadzenie rachunku.

W ramach konta firmy mogą korzystać z rachunku bieżącego, pomocniczych oraz z oszczędnościowego; z tego ostatniego można podejmować środki w dowolnym momencie bez utraty odsetek Jego oprocentowanie wynosi do 3,7 proc. w skali roku.

Kredyt w rachunku bieżącym do 100 tys. zł przyznawany jest bez dodatkowych opłat za gotowość. Można też korzystać z kredytu inwestycyjnego na zakup środków trwałych w wysokości do 1 mln zł (nie trzeba przedstawiać biznesplanu).

Do rachunku wydawana jest karta płatnicza dająca dostęp do zniżek u partnerów. Oferta obejmuje również lokaty terminowe na okres od 7 dni do 3 lat oraz leasing przygotowany we współpracy z Europejskim Funduszem Leasingowym.

Dla wolnych zawodów

Konto firmowe w Multi Banku można założyć osobiście w placówce, przez telefon lub Internet. Są do tego potrzebne standardowe dokumenty, chyba że rachunek ma służyć do obsługi jednoosobowej firmy. Wówczas bank wymaga dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności i prawo do wykonywania wolnego zawodu.

Obok rachunku podstawowego można otworzyć nawet do 20 kont pomocniczych, dla których można ustanowić innych pełnomocników niż do rachunku podstawowego. W razie potrzeby bank kontaktuje klienta z profesjonalnym doradcą. Jeśli firma notuje okresowe nadwyżki finansowe, środki można przelewać na Rachunek Lokacyjny, wyżej oprocentowany niż konto bieżące. Klient ma też do dyspozycji lokaty terminowe lub rentierskie.

Można skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym lub pożyczki do 50 tys. zł przyznawanej na uproszczonych zasadach. Do wszystkich kont biznesowych dodawana jest karta debetowa. Można też wnioskować o Visę typu charge.

Kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą

Internetowy mBank proponuje rachunek bieżący dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wykonujących wolny zawód lub prowadzących działalność gospodarczą w spółce cywilnej. Nie pobiera opłat za otwarciei prowadzenie rachunku, za przelewy do ZUS, urzędu skarbowego oraz na inne konta firmowe w mBanku(przelew do innego banku kosztuje 1 zł).

Do rachunku wydawane są karty debetowei obciążeniowe dla pełnomocników i pracowników, którymi można realizować transakcje w Internecie.

– Posiadaczom kont przyznawany jest limit kredytowy o oprocentowaniu 9,95 proc. Żeby go dostać, trzeba prowadzić działalność gospodarczą nieprzerwanie od 12 miesięcy i niemieć niedopuszczalnych debetów na rachunku. Limit wyliczany jest na podstawie obrotów na rachunkach mBiznes za ostatnie trzy miesiące – tłumaczy Magdalena Ossowska z mBanku.

Firma może też korzystać z konta oszczędnościowego mBiznes (do 2 proc. rocznie) oraz z rachunków walutowych do prowadzenia rozliczeń z zagranicznymi kontrahentami. Bank nie wymaga salda minimalnego i stałych wpłat na rachunek

Istnieje też możliwość skorzystania z kredytu hipotecznego na cele związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Minimalna kwota kredytu to 30 tys. zł lub równowartość we frankach, euro lub dolarach. Złożenie wniosku nic nie kosztuje. Maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat, prowizja za udzielenie kredytu – 2 proc.

Więcej Rzeczpospolita.