Urlop rozwojowy i dłuższa praca do emerytury

Rzeczpospolita (2009-12-11), autor: MRZ , oprac.: GR

gru 14, 2009

W najbliższym czasie wiek emerytalny zostanie wydłużony do 67 lat.

Jak informuje Rzeczpospolita, już dzisiaj w niektórych aktach prawnych, np. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czy ustawy o pomocy społecznej, można znaleźć założenia programu Polska 2030. Ta strategia ma pomóc w zwiększaniu aktywności zawodowej Polaków. Celem programu jest, aby zreformować rynek pracy w kierunku zwiększenia efektywności usług na tym rynku czy zwiększyć mobilność pracowników.

Te cele mają być osiągnięte przez wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz podniesienie go do 67 lat. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych trzech lat.

Mobilność pracowników ma zwiększyć wprowadzenie urlopu rozwojowego. Mógłby z niego skorzystać pracownik w wieku 40 – 50 lat, by w tym czasie zdobyć nowe umiejętności i np. zmienić pracę.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 grudnia 2009 r.