Świadczenia niewliczane do dochodu

Rzeczpospolita (2009-12-11), autor: Danuta Frey , oprac.: GR

gru 14, 2009

Dodatku pielęgnacyjnego nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego.

Jak pisze Rzeczpospolita, w odpowiedzi na wniosek rzecznika praw obywatelskich Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż pojęcia: „zasiłek pielęgnacyjny” i „dodatek pielęgnacyjny” powinny być traktowane jako synonimy. Rozstrzygnięcie tej kwestii ma kluczowe znaczenie dla osób, którym odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego ze względu na wysokość dochodu po wliczeniu właśnie dodatku pielęgnacyjnego.

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych do ich otrzymania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza określonej wysokości. Każde przekroczenie uniemożliwia uzyskanie dodatku. Katalog wyłączeń od dochodu w ustawie o dodatkach mieszkaniowych ma charakter zamknięty i przewiduje, że do dochodu nie wlicza się min. zasiłków pielęgnacyjnych, natomiast dodatek pielęgnacyjny już się w nim nie mieści.

W ocenie rozszerzonego składu NSA w ogólnym określeniu: „zasiłek pielęgnacyjny”, użytym w art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, mieści się również dodatek pielęgnacyjny.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 grudnia 2009 r.