Kolejne PIT-y bez kwalifikowanego e-podpisu

Ministerstwo Finansów (2009-12-14), autor: Ministerstwo Finansów , oprac.: GR

gru 15, 2009

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie możliwości składania kolejnych zeznań podatkowych drogą elektroniczną, bez konieczności stosowania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Chodzi o przekazywanie za pomocą systemu e-Deklaracje zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Zmiany mają wejść w życie od początku 2010 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zakłada on usunięcie w przypadku zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. W najbliższych dniach dokument trafi do uzgodnień międzyresortowych. – To rozwiązanie otworzy drogę do powszechnego składania najpopularniejszych zeznań rocznych z użyciem systemu e-Deklaracje, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych podatników – powiedział podsekretarz stanu w MF Andrzej Parafianowicz.

W kwietniu tego roku wprowadzono możliwość składania PIT-37 drogą elektroniczną bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Do końca kwietnia z możliwości tej skorzystało ponad 89 tys. osób (rok wcześniej było ich zaledwie 419). Widzimy nie tylko potrzebę kontynuacji takiej możliwości przy PIT-37, ale również rozszerzenie jej na kolejne zeznania – powiedział Andrzej Parafianowicz. – Spodziewamy się, że w okresie styczeń – kwiecień 2010 z nowego systemu skorzysta znacznie więcej podatników niż w tym roku. System e-Deklaracje jest na to przygotowany – dodał wiceminister.

W rozliczeniu za 2008 r. urzędy skarbowe przyjęły w formie papierowej 1.566 tys. zeznań PIT-36, 463 tys. PIT-36L i 243 tys. PIT-38.