Reforma administracji skarbowej nie wykluczy podwójnej kontroli…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany. , oprac.: GR

mar 23, 2007

Zapowiadana przez resort finansów reforma skarbówki przewiduje konsolidację urzędów oraz izb celnych i skarbowych. Projekt ustawy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) nie wspomina jednak o urzędach kontroli skarbowej (UKS). Stąd wniosek, że nie zostaną one włączone do KAS. Potwierdził to wiceminister finansów Marian Banaś."

Tymczasem zakres działania UKS w dużej części pokrywa się z tym, do czego ma być powołana KAS. Skutek będzie taki, że podatnicy będą musieli się liczyć z tym, że kontrolować będą mogli ich niezależnie od siebie zarówno inspektorzy skarbowi z UKS, jak i kontrolerzy zatrudnieni w KAS.