Zatrudnienie potwierdzą też świadkowie

Rzeczpospolita (2009-12-16), autor: SYG , oprac.: GR

gru 17, 2009

Środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia są pisemne zaświadczenia zakładów pracy wydane na podstawie posiadanych dokumentów oraz legitymacje ubezpieczeniowe, a także inne dowody z przebiegu ubezpieczenia.

Jak pisze Rzeczpospolita, jeżeli pracownik ubiega się o przyznanie emerytury lub renty z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, zaświadczenie zakładu pracy powinno stwierdzać charakter i stanowisko pracy w poszczególnych okresach oraz inne okoliczności, od których jest uzależnione przyznanie takiej emerytury lub renty.
 
Ponadto okresy zatrudnienia mogą być udowodnione zeznaniami świadków, ale tylko gdy zainteresowany wykaże, że nie może przedstawić zaświadczenia zakładu pracy. Zeznania świadków przedstawia osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia.
 
Więcej w Rzeczpospolitej z 16 grudnia 2009 r.