Nowe formularze i kody ZUS

Rzeczpospolita (2009-12-16), autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

gru 17, 2009

Do końca grudnia płatnicy powinni zweryfikować w programie Płatnik kartoteki ubezpieczonych pod kątem poprawności numeru PESEL. Od 1 stycznia 2009 r. druki ubezpieczeniowe z błędnym numerem PESEL nie zostaną przyjęte.

Jak pisze Rzeczpospolita, od nowego roku wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Znajdziemy w nim nowe opisy kodów niektórych tytułów ubezpieczeń. Zmian jest wiele, ale warto pamiętać, że od nowego roku nie będzie obowiązywał kod 04 12 xx, dlatego że składka na ubezpieczenie wypadkowe będzie obowiązkowa za wszystkich zleceniobiorców, którzy z umowy-zlecenia podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.


Zleceniobiorców, którzy do 31 grudnia 2009 r. nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu i w związku z tym byli zgłoszeni do ubezpieczeń z kodem 0412 xx, trzeba wyrejestrować z ubezpieczeń i ponownie zgłosić z kodem 0411 xx.

Od 1 stycznia 2010 r. płatnicy będą uiszczać również dodatkową składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Ponadto od 2010 r. płatnicy będą przekazywać do ZUS dane identyfikacyjne osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 grudnia 2009 r.Zmiany w prawie pracy, uprawnieniach pracowniczych i rodzicielskich oraz ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.

Szkolenia w Katowicach, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy i Gdańsku
zobacz więcej »