Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w roku 2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2009-12-16), autor: MPiPS , oprac.: GR

gru 17, 2009

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w roku 2010 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zostało podpisane 11 grudnia 2009 r.

Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2010 r. należy pamiętać, że nie może być ona większa od kwoty 94.380 zł, czyyli od trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy -zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585).

Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Natomiast 60 % od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącej 3146 zł) stanowi kwota 1887,60 zł będąca w 2010 r. minimalną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.

pobierz treść obwieszczenia »Zmiany w prawie pracy, uprawnieniach pracowniczych i rodzicielskich oraz ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.

Szkolenia w Katowicach, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy i Gdańsku
zobacz więcej »