Podatki: VAT i CIT – zmiany na 2010 r., problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów

Info Baza (2009-12-17), autor: Adam Banaszek I Andrzej Jurczewski , oprac.: GR

gru 17, 2009


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Podatki: VAT i CIT – zmiany na 2010 r., problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów

 

Początek nowego roku jest okresem, w którym ze względu na zmiany ustaw podatkowych i konieczność podatkowego zamknięcia roku poprzedniego, niezbędne jest poznanie nowych przepisów oraz ostateczne rozstrzygnięcie kontrowersji dotyczących stosowania prawa w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Szereg nowych ważnych rozwiązań wprowadziła ustawa o podatku VAT. W podatku dochodowym od osób prawnych nie ma zasadniczych zmian, są natomiast trudne zagadnienia związane z prawidłowym interpretowaniem przepisów ustawy o CIT.

Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli Państwu, w możliwie krótkim czasie zapoznać się z nowościami oraz rozwiązać problemy.

W programie zostały przedstawione zagadnienia będące oficjalnym prawem. Dodatkowo zasygnalizowanych będzie kilka ważnych rozwiązań, których implementacja znajduje się obecnie na etapie projektów aktów prawnych np. zmiana klasyfikacji statystycznej i jej wpływ na podatek VAT.

Prowadzący
Jacek Pukaluk – doświadczony doradca podatkowy (nr wpisu 09964), znający również dobrze problematykę rozwiązań księgowych dotyczących podatków. Od 6 lat prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Sprawdzony wykładowca.

Terminy i miejsca szkoleń

12 lutego 2010 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja

1 marca 2010 r. – Poznań
Hotel Topaz
ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 16.00 – zajęcia


Program szkolenia

I. Podatek VAT – nowości na 2010 r. oraz problemy bieżącego stosowania przepisów.

1. Dostawa towarów 

– Świadczenia nieodpłatne (prezenty i  upominki). Najnowsze orzecznictwo sądów. 

2. Zwolnienia dla towarów używanych oraz nieruchomości (ważne zmiany od 2009 r.). Nowe rozwiązanie w Ustawie VAT – zwolnienie VAT jako opcja. Jak dokonać wyboru?

3. Usługi

– Świadczenia nieodpłatne, w tym nieodpłatny przewóz pracowników oraz świadczenie usług w ramach promocji.

4. Zwolnienie podmiotowe – zmiana limitu (do tej pory 50 000 zł). Jak postępować w okresie przejściowym ?

5. Faktury. Faktury korygujące – zmiany od 1.12.2008 i wątpliwości co do ich stosowania. Jak postępować w praktyce?

6. Kto i w jaki sposób może odzyskać VAT naliczony przy nabyciu samochodów (ETS wyrok C-414/07 z 22.12.2008 i późniejsze wyroki sądów w Polsce)?

7. Transakcje wewnątrzunijne. Dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe (WDT, WNT). Zmiany dot. stosowania stawki zerowej (od 1.01.2010)

8. Zasady dotyczące ustalania miejsca świadczenia. Zmiany obowiązujące od 1.01.2010 (Dyrektywa 2008/8/WE).

9. Zmiany obowiązujące od 1.01.2010, odnoszące się do informacji podsumowujących (VAT-UE) – Dyrektywa 2008/117/WE. 

10. Nowe zasady zaokrągleń współczynnika dla potrzeb obliczania podatku naliczonego.

II. Podatek dochodowy od osób prawnych.

1. Zamknięcie roku 2009.

– Jak poprawnie zaksięgować koszty i przychody na przełomie roku?

– Kontrowersje dotyczące „100%-wych przedpłat”.

2. Koszty uzyskania przychodu i wyłączenia z tej kategorii.Koszt szkolenia
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem. Firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl


Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl
Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574