Czy szef może odmówić udzielenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego?

Rzeczpospolita (2009-12-18), autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

gru 21, 2009
TAK. – Jeśli pracownica złoży wniosek o taki urlop z krótszym niż siedem dni wyprzedzeniem, pracodawca nie jest nim związany. A to oznacza, że zainteresowana może bezpowrotnie stracić prawo do dodatkowych tygodni opieki nad dzieckiem.


Nie jest bowiem możliwe, aby wykorzystać dodatkowy macierzyński w innym terminie niż bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim. Zatem we własnym interesie pracownica powinna przestrzegać terminu złożenia wniosku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 grudnia 2009 r.Zmiany w prawie pracy, uprawnieniach pracowniczych i rodzicielskich oraz ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.


Szkolenia w Katowicach, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy i Gdańsku
zobacz więcej »