Kiedy renta aż do emerytury?

Rzeczpospolita (2009-12-22), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

gru 23, 2009

– Od dziesięciu lat jestem na rencie z powodu choroby zawodowej. Ostatni raz stawałam przed orzecznikiem, gdy do emerytury brakowały mi cztery lata. Początkowo otrzymałam decyzję o przyznaniu renty na pięć lat, ale po weryfikacji – na trzy lata. Dlaczego nie dostałam jej aż do osiągnięcia wieku emerytalnego? – pyta czytelniczka Rzeczpospolitej.

Jak wyjaśnia ekspert dziennika, ZUS uznaje, że do rent wypadkowych, nie należy stosować art. 13 ust. 3a. ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez co najmniej ostatnich pięć lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż pięć lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, to po dalszym stwierdzeniu niezdolności do pracy orzeka się ją na okres do dnia osiągnięcia tego wieku. A to oznacza, że dana osoba otrzyma rentę aż do osiągnięcia 60 (kobieta) lub 65 (mężczyzna) lat.

Wyjaśnia, że przepis ten wprowadzono w korespondencji z instytucją emerytur z urzędu przyznawanych wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego (ustawą nowelizującą z 1 lipca 2005 r.). W ten sposób osoba, która dobiega tego wieku, może otrzymać rentę, a następnie przejść na emeryturę.

Renta, którą pobiera czytelniczka, została jej przyznana na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 grudnia 2009 r.