Płatnik również może się starać o zwrot nadpłaty

Rzeczpospolita (2009-12-23), autor: AWA , oprac.: GR

gru 27, 2009

Czy płatnik może zwrócić pobraną zaliczkę na podatek dochodowy za 2009 rok bez wcześniejszej decyzji organu podatkowego o wysokości nadpłaty?

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, problem ten wyjaśniła IS w Katowicach w interpretacji z 28 października 2009 r. (IBPBII/1/415-619/09/BJ).

Izba przypomniała, że za nadpłatę uważa się kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Nadpłata z zaliczek na podatek jest zwracana po upływie okresu rozliczenia podatku. W interpretacji czytamy, że „od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątek dotyczący zaliczek pobranych przez płatnika w sytuacji, gdy dochodzi ich podatnik z uwagi na wadliwe działanie płatnika. Podatnik kwestionujący zasadność pobrania przez płatnika zaliczki albo jej wysokość może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Zwrot nadpłaty wynikający z tej decyzji jest dokonywany w ciągu 30 dni od dnia jej wydania”.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 grudnia 2009 r.