Czy pracownik może sam wystąpić o urlop bezpłatny?

Dziennik Gazeta Prawna (2009-12-28), autor: Janusz Żołyński , oprac.: GR

gru 29, 2009

Pracownik, wiedząc o trudnej sytuacji swojego pracodawcy, sam znalazł sobie tymczasowe zajęcie w innej firmie. Nie chce jednak rozstawać się z dotychczasowym pracodawcą, dlatego zaproponował, aby udzielono mu urlopu bezpłatnego. Czy inicjatywa udzielenia takiego urlopu musi wyjść od pracodawcy? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z dziennikiem, dokonać tego powinien dotychczasowy pracodawca, gdyż to on posiada pełną wiedzę o sytuacji finansowo-gospodarczej zakładu, jak również to do niego wpływa propozycja zatrudnienia jego pracownika.

Nie można jednak wykluczyć, że pracownik w trosce o zachowanie swojego miejsca pracy, zauważając sytuację, jaka ma miejsce w jego zakładzie, podejmuje działania zmierzające do czasowej zmiany swojego statusu i tym samym podejmuje rozmowy z innym podmiotem, który z kolei występuje o czasowe oddelegowanie go do innego podmiotu.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 grudnia 2009 r.