Dla kogo ZUS może wypłacić kilka świadczeń jednocześnie?

Dziennik Gazeta Prawna (2009-12-29), autor: Marek Opolski , oprac.: GR

gru 30, 2009

Ustalenie prawa do emerytury lub renty nie przekreśla możliwości ustalenia przez ZUS uprawnień do drugiego świadczenia.

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, najkorzystniejsze regulacje dotyczące możliwości pobierania więcej niż jednego świadczenia z ZUS dotyczą osób uprawnionych do emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, który miał miejsce przed 1 stycznia 2003 r. lub chorobą zawodową. Osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wpadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru:

– rentę wypadkową powiększoną o połowę emerytury albo

– emeryturę powiększoną o połowę renty wypadkowej.

Możliwość pobierania półtorakrotnego świadczenia nie dotyczy sytuacji, gdy emeryt osiąga jakikolwiek przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, wpływający na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia. W takiej sytuacji osoba uprawniona musi wybrać świadczenie, które chce pobierać. Prawo do pobierania jednego świadczenia powiększonego o połowę drugiego mają również osoby uprawnione jednocześnie do emerytury oraz do renty inwalidy wojennego lub wojskowego. ZUS wypłaca im wówczas, w zależności od ich wyboru, rentę powiększoną o połowę emerytury albo emeryturę powiększoną o połowę renty.

Dwa świadczenia mogą również pobierać osoby uprawnione jednocześnie do renty rodzinnej oraz renty socjalnej. Jeśli jednak wysokość renty rodzinnej przekracza 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, wtedy renta socjalna nie przysługuje.

Możliwość pobierania tylko jednego ze świadczeń w przypadku ich zbiegu dotyczy przede wszystkim emerytur i rent przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w tej ustawie wypłaca się jedno z nich – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. W praktyce dotyczy to zbiegu prawa do następujących świadczeń:
– emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy,

– emerytury i renty rodzinnej,

– renty rodzinnej oraz renty z tytułu niezdolności do pracy,

– emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej,

– emerytur przyznanych na podstawie różnych przepisów ustawy emerytalnej,

– emerytur przyznanych na podstawie różnych przepisów z rentą rodzinną lub z rentą z tytułu niezdolności do pracy,

– emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego z rentą rodzinną, rentą z tytułu niezdolności do pracy lub rentą inwalidy wojennego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 września 2009 r.