Pracodawcą może być także osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej

Rzeczpospolita (2009-12-30), autor: Agata Lankamer-Prasołek , oprac.: GR

gru 31, 2009

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, staje się nim z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika. Oznacza to, że musi dopełnić ciążących na niej obowiązków: zgłosić działalność do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w terminie 30 dni od przyjęcia na etat, kierować pracowników na badania lekarskie, poddać ich przeszkoleniu z zakresu bhp, dokonać oceny ryzyka zawodowego i poinformować o nim zatrudnionych, założyć akta osobowe i prowadzić niezbędną dokumentację ze stosunku pracy, udzielać urlopów, rozliczać je, naliczać pensje, odprowadzać składki do ZUS i podatki do urzędów skarbowych.

Łatwiej jest zatrudniać na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednak przyjęte osoby nie mają wówczas prawa ani np. do urlopów, ani zwolnień płatnych za czas choroby.

W przypadku umowy-zlecenia albo umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, pracodawca nie zwolni się z obowiązków wobec ZUS, osoby te obowiązkowo podlegają, bowiem ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Pracodawca nie prowadzący działalności gospodarczej będzie miał problemy z wystawieniem świadectwa pracy. W nagłówku tego dokumentu powinien być bowiem wpisany numer REGON EKD, a ten posiadają tylko przedsiębiorcy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 grudnia 2009 r.