Nowa składka wypadkowa od kwietnia

Rzeczpospolita , autor: ARO , oprac.: GR

mar 26, 2007

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Nowa składka wypadkowa od kwietnia.

Płatnicy, którzy do 20 kwietnia otrzymają z ZUS informację o nowej stawce składki wypadkowej, będą musieli ją zastosować w rozliczeniach z ZUS za kwiecień.

Takie zawiadomienie otrzyma każdy pracodawca zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej dziesięć osób, który złożył informacje ZUS IWA za trzy ostatnie lata (2004, 2005 i 2006). Na podstawie zawartych w nich danych o wypadkach, którym ulegli pracownicy w ciągu ostatnich trzech lat, ZUS wyliczy wysokość składki.

Ustali ją, mnożąc jej stopę procentową właściwą dla grupy działalności, do której należy dany płatnik, przez wskaźnik korygujący ustalony dla tego płatnika. No -wa wysokość składki będzie obowiązywała przez rok, od 1 kwietnia 2007 r. do końca marca 2008 r.

Trzeba ją naliczyć, poczynając od przychodów wypłaconych lub postawionych do dyspozycji pracownika w kwietniu, również od tych, które należą się za marzec. Powinny być one wypłacone najpóźniej do 10 kwietnia.

Ci pracodawcy, którzy przy sporządzaniu listy płac na marcowe pensje nie będą jeszcze znali nowej wysokości składki wypadkowej, powinni ją naliczyć w starej, obowiązującej od 1 kwietnia 2006 r. do końca marca 2007 r. Prawidłową wysokość powinni jednak wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych sporządzanych za kwiecień.

Na ich przekazanie do ZUS oraz na zapłacenie składki mają czas do 15 maja. Obliczają ją od globalnej kwoty przychodów stanowiącej podstawę wymiaru składek. Jest to bowiem dla nich pozapłacowy koszt pracy.

Dla kogo zmieni się stawka?

Komu Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyśle informacji o nowej wysokości składki wypadkowej:

– przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej raz nie musiał składać ZUS IWA, a w ubiegłym roku zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego średniomiesięcznie co najmniej dziesięć osób i powinien być wpisany do rejestru REGON,

– przedsiębiorcy, którzy nie musiał składać formularza ZUS IWA

(czyli zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego mniej niż dziesięć osób) i nie był wpisany do rejestru REGON, oraz temu, który nie jest wpisywany do tego rejestru.