Początek roku to czas na nowe sprawozdania i opłaty

Rzeczpospolita (2010-01-04), autor: Zofia Jóźwiak , oprac.: GR

sty 5, 2010

Istnieje szereg obowiązków o których przedsiębiorcy nie powinni zapomnieć w styczniu i lutym 2010 r.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do 30 stycznia trzeba przekazać:

– wyniki pomiarów emisji do powietrza lub ścieków za ostatni kwartał do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ) oraz do organu wydającego pozwolenie.

Do 31 stycznia trzeba przekazać:

– wyniki  pomiarów ciągłych z całego poprzedniego roku staroście, marszałkowi województwa lub Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Odrębnie dokument przekazuje się  do WIOŚ.

– rozliczenie za korzystanie ze środowiska za drugie półrocze 2009 r. Opłatę za II półrocze przedsiębiorca wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego. Drugi egzemplarz wykazu trzeba przesłać do WIOŚ (za wodę, ścieki, powietrze), a w przypadku składowania odpadów wójtowi, burmistrzowi bądź prezydentowi miasta.

– coroczną aktualizację informacji z inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest – marszałkowi województwa.

– wykaz o substancjach niebezpiecznych składa prowadzący  zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przekazuje się go do WIOŚ oraz do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

– rozliczenie przewozu towarów niebezpiecznych. Wykonujący przewozy przesyła je wojewodzie.

Powinniśmy również policzyć, ile wprowadziliśmy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przedsiębiorca składa sprawozdanie za II półrocze poprzedniego roku. Przekazuje się je do głównego inspektora ochrony środowiska. W sprawozdaniu tym firma zamieszcza informację o rodzaju i masie baterii oraz akumulatorów potrzebnych do tego, by sprzęt działał

Do 15 lutego przekazuje się:

– sprawozdanie o demontażu pojazdów. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów przesyła dla każdej stacji oddzielnie sprawozdanie za cały 2009 r. w dwa miejsca: do marszałka województwa oraz do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do końca lutego należy:

– wnieść opłatę roczną za rejestr zużytego sprzętu. Wnoszą je wszyscy wprowadzający taki sprzęt wpisani do rejestru prowadzonego przez GIOŚ.

– wnieść opłatę roczną za rejestr baterii i akumulatorów. Uiszczają ją wprowadzający baterie i akumulatory na teren kraju na odrębny rachunek GIOŚ. Nie płaci się tej opłaty w roku, w którym przedsiębiorca wpisuje się do rejestru.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 stycznia 2009 r.„Eko Opłaty” – ewidencja opłat za korzystanie ze środowiska
zobacz więcej »