Podatki w firmie – wybierz właściwą formę rozliczenia

Rzeczpospolita (2010-01-04), autor: Łukasz Sitek , oprac.: GR

sty 5, 2010

Jeśli właśnie zakładasz firmę, policz, w jaki sposób najkorzystniej rozliczać się z fiskusem. Gdy już ją prowadzisz, możesz zmienić zasady opłacania podatku. Masz na to czas do 20 stycznia.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, wtedy bowiem mija termin na wybór formy opodatkowania na 2010 rok, nie dotyczy to podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku – oni oświadczenie składają przed rozpoczęciem działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Przed podjęciem decyzji lepiej jednak dobrze się zastanowić. Jeśli bowiem zdecydujemy się np. na ryczałt, to decyzję o zaprzestaniu opłacania podatku w ten sposób będziemy mogli podjąć dopiero za rok.

Skąd podatnik ma wiedzieć, jaka forma opodatkowania jest dla niego najkorzystniejsza? Odpowiedź dadzą analiza przepisów i proste obliczenia. Spróbujmy oszacować spodziewane przychody i koszty jakie możemy ponieść. Sprawdźmy, jakie formy opodatkowania wchodzą w grę w naszym przypadku (nie wszystkie są bowiem dostępne dla każdego podatnika).

Gdy już to wiemy, sprawdźmy, jaką stawkę podatku powinniśmy przy danej formie zastosować i czy możemy – rozliczając się w ten sposób – uwzględniać koszty uzyskania przychodów.

Przy wyborze formy opodatkowania dla niektórych podatników znaczenie mogą mieć też dodatkowe obowiązki, jakie na nich spoczywają (chodzi o konieczność prowadzenia ewidencji). W przypadku zasad ogólnych nie obejdzie się bez książki przychodów i rozchodów.

Ewidencje potrzebne są też przy ryczałcie (ewidencja przychodów i wyposażenia, wykaz środków trwałych). Najmniej obowiązków jest przy karcie podatkowej (tu nie ma żadnych ewidencji, a podatek opłacany jest w wysokości wskazanej w decyzji naczelnika urzędu skarbowego).

Trzeba też pamiętać, że nie przy każdej z form opodatkowania obowiązują takie same zasady ustalania dochodu. Oznacza to, że nie każda z nich daje prawo do uwzględniania poniesionych kosztów podatkowych czy korzystania z ulg podatkowych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 stycznia 2009 r.