Fundusz sfinansuje szkolenia osób niepełnosprawnych

Rzeczpospolita , autor: Nieznany , oprac.: GR

sty 10, 2007

Obowiązuje od 1 stycznia 2007 r Fundusz sfinansuje szkolenia osób niepełnosprawnych. Samorządy powiatowe mogą finansować ze środków PFRON koszty stażu szkolenia prac interwencyjnych oraz przygotowania miejsca pracy bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Ze środków tego funduszu mogą być również finansowane koszty zatrudnienia pracowników pomagających zatrudnionym niepełnosprawnym w komunikowaniu się z otoczeniem oraz w wykonywaniu czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnej realizacji.

Dotychczas brakowało wskazania źródła finansowania tych instrumentów wsparcia. Od 1 stycznia 2007 r. nie ma już wątpliwości że PFRON powinien przekazywać środki na te cele mimo że są one realizowane przez samorząd powiatowy. Samorządy województwa będą mogły również przeznaczyć połowę kwoty przypadającej na wszystkie zadania w danym roku na obsługę zakładów aktywności zawodowej. Do lej pory nie mogły przeznaczyć więcej niż połowę średniej kwoty przypadającej na województwo na dofinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej.

Ta zmiana jest korzystna dla dużych województw które do tej pory nie mogły racjonalnie wykorzystać posiadanych środków. Podstawa prawna: nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U nr 237 poz. 1713)