W Dzienniku Ustaw nr 224 z 29 grudnia 2009 r. (poz. 1803) zostało opublikowane rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. z wyjątkiem paragrafu 1 pkt. 8, który wchodzi w życie 1 października 2010 r.

pobierz rozporządzenie »

przeczytaj jak MPiPS wyjaśniało konieczność wprowadzenia zmian »