Mniej biurokracji przy zasiłkach

Rzeczpospolita (2010-01-05), autor: JAM , oprac.: GR

sty 6, 2010

Zamiast urzędowego zaświadczenia o dochodach ubiegający się o wsparcie będzie mógł przedstawić własne oświadczenie.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, osoby występujące o świadczenia rodzinne lub alimentacyjne będą mogły składać własne oświadczenia zamiast zaświadczeń wydawanych przez właściwe organy. Dotyczyłoby to takich informacji, jak wysokość dochodów, uczęszczanie do szkoły lub szkoły wyższej, brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, termin urlopu wychowawczego oraz okresy zatrudnienia.

Takie zmiany w ustawach o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynikają z projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki.

Oświadczenia te będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Osoba, która poświadczy nieprawdę, będzie musiała zwrócić nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 stycznia 2009 r.