Obniżenie składek nie da miejsc pracy

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 26, 2007

Rząd chce obniżyć pozapłacowe koszty pracy już od 1 lipca.

Obniżki mogą doprowadzić do zwiększenia żądań płacowych pracowników

Od 1 lipca wysokość składek rentowych płaconych przez pracowników zmniejszy się o 3 pkt proc. Kolejna obniżka składek – o dalsze 4 pkt proc. – planowana jest od 1 stycznia 2008 r. Tym razem w równym stopniu (o 2 pkt proc.) zmniejszą się obciążenia pracowników i pracodawców. Projekt ustawy przewidujący obniżenie składek rentowych trafił właśnie do konsultacji społecznych. Rząd ma więc tylko trzy miesiące, aby doprowadzić do przyjęcia projektu ustawy przez parlament i odpowiednio przygotować system informatyczny ZUS.

Jednak według Jeremiego Mórdasewicza, członka Rady Nadzorczej ZUS nowe rozwiązania będą wpro wadzone, nawet jeśli system informatyczny nie będzie przygotowany, a program Płatnik nie zostanie wyposażony w specjalną nakładkę. W takim przypadku dokumenty rozliczeniowe będaj musiały być korygowane ręcznie przez samych pracodawców lub też pracowników ZUS.

Rząd ma nadzieję, że podnosząc w ten sposób wynagrodzenia netto pracowników, ograniczy szarą strefę.