Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął wypłacać świadczenia obliczane według nowych, zreformowanych zasad – dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Od stycznia do listopada ZUS przyznał emerytury ponad 230 tys. osób. Przeważająca liczba tych, którzy zostali emerytami w ubiegłym roku, otrzymała świadczenia liczone w całości na starych zasadach – czyli z uwzględnieniem okresów składkowych i nieskładkowych oraz kwoty bazowej. W tej liczbie byli urodzeni przed 1949 r., a także urodzeni później, jeżeli zdołali nabyć prawo do wcześniejszych emerytur na starych zasadach.

Oprócz tego 66,7 tys. osób otrzymało świadczenia obliczane przynajmniej częściowo według nowych zasad. Dla większości były to emerytury mieszane.  

Ponadto 15,5 tys. osób otrzymało emerytury z urzędu, czyli przyznawane rencistom po osiągnięciu wieku emerytalnego (w tej liczbie mieszczą się różne rodzaje świadczeń).

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 stycznia 2009 r.