Podaruj mieszkanie i weź kredyt z dopłatą

Rzeczpospolita , autor: Dorota Gajos , oprac.: GR

mar 26, 2007

O preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatą do odsetek mogą się starać nawet te rodziny, które już mają własne lokum. Wystarczy, że na kilka tygodni podarują je komuś z najbliższych krewnych i w tym czasie podpiszą umowę kredytową. Potem tą samą drogą mogą nieruchomość odzyskać bez ryzyka cofnięcia dopłat

Przypomnijmy: państwo postanowiło wspomóc małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dzieci w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych i zdecydowało, że dopłaci z budżetu 50 proc. do odsetek preferencyjnego kredytu. Takie kredyty są już udzielane przez bank PKO BP i SKOK. Dzięki dopłatom można zaoszczędzić pokaźną sumę, np. przy kredycie w wysokości 370 tys. zł na budowę 140-me-trowego domu pod Warszawą dopłaty mogą sięgać nawet 50 tys. złotych (pisaliśmy o tym szerzej 12 marca).

Łatwo ominąć

Ustawa z 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania jako jeden z warunków otrzymania kredytu z dopłatą wymienia brak tytułu prawnego do innej nieruchomości mieszkalnej w momencie podpisywania z bankiem umowy kredytowej. Nie dostanie więc kredytu rodzina, która ma już dom lub mieszkanie na własność. Ale łatwo ten warunek ominąć.

Spójrzmy na przykład: Aniela i Kazimierz R. mieszkają w dwupo-kojowym własnościowym mieszkaniu w Warszawie, które kupili przed sześciu laty. Wartość rynkowa mieszkania to obecnie ok. 300 tys. zł. Nie mają innych mieszkań. Państwo R. marzą o domu z ogrodem pod Warszawą. Kilka lat temu kupili tanio ziemię z myślą o zbudowaniu na niej całorocznego 140-me-trowego domu. Czy mogą wziąć kredyt preferencyjny na budowę domu

Tak, jeśli najpierw jedno z małżonków podaruje mieszkanie drugiemu, a następnie to drugie zrobi darowiznę na rzecz kogoś z najbliższych krewnych: rodziców, dziadków, rodzeństwa, dziecka, wnuczka, a także pasierba, macochy, ojczyma. Będzie to stosunkowo tania operacja, gdyż od 1 stycznia 2007 r. darowizny na rzecz najbliższej rodziny są zwolnione z podatku.

Ministerstwo Budownictwa potwierdziło nam, że po przeniesieniu własności nieruchomości na inną osobę kredytobiorca spełnia warunki do uzyskania preferencyjnego kredytu.

Dogadaj się z rodziną

Okazuje się także, że kredytobiorca nie straci dopłat, j eśli w trakcie spłaty kredytu nabędzie inne mieszkanie lub dom.

Warunek nieposiadania prawa własności do nieruchomości mieszkalnej musi zostać zachowany na dzień zawarcia umowy o kredyt preferencyjny wyjaśnia Hanna Egert, naczelnik wydziału współpracy z bankami w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa" Krajowego, który jest dysponentem dopłat. Tak więc nabycie nieruchomości w drodze darowizny lub dziedziczenia w czasie spłat kredytu nie powoduje utraty prawa do dopłat.

Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by darowane lokum w krótkim czasie odzyskać. Wszystko zależy od dogadania się z rodziną. Obdarowany może bowiem znowu przepisać mieszkanie na swego pierwotnego darczyńcę. Nie musi się bać, że fiskus upomni się o podatek.

Organy podatkowe nie miałyby powodów, by kwestionować takie zwrotne darowizny w najbliższej rodzinie, gdyż przy żadnej z nich nie powstaje obowiązek zapłacenia podatku od darowizn mówi Marek Kolibski, doradca podatkowy z kancelarii Ożóg i Wspólnicy. Tam, gdzie podatnik nie naraża Skarbu Państwa na uszczuplenie, nie wchodzi w grę odpowiedzialność karna skarbowa dodaje.

Ile zapłacisz za darowiznę

Warunkiem skorzystania z podatkowego zwolnienia jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego w ciągu miesiąca od podpisania umowy. Jak podkreśla Justyna Przekopiak, dyrektor Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych w Ministerstwie Finansów, w przypadku darowizny nieruchomości warunek ten wypełni notariusz, który fakt zawarcia takiej umowy musi potwierdzić aktem notarialnym. Koszt jego sporządzenia i tak nie przewyższa dofinansowania państwa do odsetek kredytowych.

Przy wspomnianej wyżej darowiźnie mieszkania akt notarialny można sporządzić jednocześnie dla darowizny między małżonkami oraz drugiej od małżonka dla j ego bliskiego. Koszt tej operacji zamknie się wkwocie ok. 4,5 tys. zl. Tyle mniej więcej będzie trzeba zapłacić za akt notarialny późniejszej zwrotnej darowizny. Ale jeśli Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadzi w życie swoje propozycje obniżenia stawek taksy notarialnej, to koszty te będą o połowę niższe.

Czy małżonkowie mogą wspólnie podarować mieszkanianp. matce pani Anieli Mogą, ale nie będzie to już tak opłacalne od strony podatkowej . Chodzi o to, że darowizny na rzecz teściów nie są zwolnione z podatku. Za część mieszkania otrzymaną od zięcia matka Anieli musiałaby zapłacić daninę według zasad dla I grupy podatkowej (od wartości darowizny po odliczeniu długów i ciężarów odejmujemy kwotę wolną od podatku 9637 zł; od tego odejmujemy 20 556 zł iwy-nikmnożymy przez 7 proc; dodajemy do tego 822 zł 20 gr). W naszym przykładzie byłoby to ponad 9 tys. zł podatku i ok. 3 tys. zł opłaty u notariusza. Także późniejsza zwrotna darowizna na rzecz zięcia byłaby podobnie obciążona.