Od biletów na komunikację dla zatrudnionych nie ma ZUS

Rzeczpospolita (2010-01-08), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

sty 10, 2010

Z wyroku Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2009 r. (I UK 201/09) wynika, że pracodawca nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne od ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych za bilety na dojazdy do pracy – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, w uzasadnieniu sędziowie powołali się na inny na wyrok SN z 3 kwietnia 2008 r. (II UK 172/2007 ), w którym rozstrzygnięto, że ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom z tytułu kosztów przejazdów do pracy na podstawie układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 stycznia 2010 r.Zmiany w prawie pracy, uprawnieniach pracowniczych i rodzicielskich oraz ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.
Szkolenia w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Gdańsku
zobacz więcej »