Sprostowanie świadectwa pracy

Rzeczpospolita (2010-01-08), autor: Adam Makosz , oprac.: GR

sty 10, 2010

Sąd Najwyższy w uchwale z 4 listopada 2009 r. (sygn. akt. I PZP 4/09) stwierdził, że pracownik nie może skutecznie dochodzić sprostowania świadectwa pracy w części dotyczącej stwierdzenia, że stosunek pracy został rozwiązany przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Następuje to w sytuacji, gdy kwestionuje on zgodność z prawem takiego rozwiązania umowy bez wcześniejszego wystąpienia z powództwem o roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 56 kodeksu pracy.

Przepis ten stanowi, że pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 stycznia 2009 r.


Zmiany w prawie pracy, uprawnieniach pracowniczych i rodzicielskich oraz ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.
Szkolenia w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Gdańsku
zobacz więcej »