Informacja Ministerstwa Finansów z 31 grudnia 2009 r.
 
Od 1 stycznia 2010 r. Ministerstwo Finansów uruchomiło możliwość przesyłania kolejnych obok PIT-37 formularzy podatkowych drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego (PIT-36, 36L, 38, i 39). Interaktywny formularz za pomocą którego będzie można wypełnić i wysłać zeznania roczne należy pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl . Na stronie tej znajduje się również instrukcja wyjaśniająca zasady wysyłania formularzy.

1. Nowa usługa skierowana jest do podatników składających zeznania roczne PIT-37 i PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, w tym dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem. W tym przypadku małżonek składającego zeznanie musi upoważnić go do złożenia zeznania w jego imieniu. Pełnomocnictwo przesyła się w formie papierowej na druku UPL-1 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (urząd, gdzie podatnik ma obowiązek składać dokumenty rejestracyjne). Jeśli pełnomocnictwo jest bezterminowe, nie trzeba wysyłać go ponownie w kolejnych latach. Będzie ono skuteczne, aż do odwołania (druk odwołania OPL-1).

2. Ministerstwo Finansów chcąc zapewnić bezpieczeństwo świadczonej usługi, wprowadziło bezpłatny podpis elektroniczny oparty na unikatowych cechach podatnika: nazwisko, imię, data urodzenia, numer NIP i PESEL oraz kwota przychodu określona w zeznaniu rocznym lub rozliczeniu podatnika złożonym za 2008 rok.

3. Podatnicy mogą złożyć zeznanie drogą elektroniczną do końca kwietnia, ale warto pamiętać, że złożenie zeznania przez Internet w ostatniej chwili wiąże się z ryzykiem nieotrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru na czas. Może się tak zdarzyć w przypadku wystąpienia błędów, np. po wpisaniu błędnej kwoty przychodu z ubiegłorocznego zeznania lub rozliczenia. W takim wypadku zeznanie nie zostanie złożone w terminie. Dlatego MF namawia do jak najszybszego złożenia zeznania i nie korzystania z drogi elektronicznej komunikacji z urzędem w ostatniej chwili.

4. Dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia zeznania podatkowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które każdy użytkownik systemu otrzyma po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza zeznania.

5. Korekty zeznania należy składać drogą papierową.

6. Pomoc Techniczna systemu e-deklaracje jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Telefon (22) 694 49 74; e-mail: info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl.

MF prosi o uważne zapoznanie się z instrukcją

www.e-deklaracje.gov.pl

Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 oraz wysłania z tych formularzy dokumentu elektronicznego bez użycia kwalifikowanego podpisu »Podatki: VAT i CIT – zmiany na 2010 r., problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów
Szkolenia w: Warszawie (12 lutego 2010 r.) i Poznaniu (1 marca 2010 r.)
zobacz więcej »