VAT: jak odróżnić siedzibę firmy od miejsca prowadzenia działalności?

Rzeczpospolita (2010-01-14), autor: Grażyna J.Leśniak , oprac.: GR

sty 15, 2010

Od początku 2010 r. miejscem świadczenia usług transgranicznych świadczonych na rzecz kontrahentów będących podatnikami VAT – bez względu na to, czy mają, czy nie siedzibę na terytorium Unii Europejskiej – jest kraj siedziby usługobiorcy lub kraj, w którym ma on swojej stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak pisze dziennik, przedsiębiorca wykonujący tę usługę musi mieć dowody na to, że zarówno jego kontrahent spoza Wspólnoty jak i z innego państwa członkowskiego jest podatnikiem VAT. Tym dowodem ma być jego numer VAT UE.

Przedsiębiorcy będą to potwierdzać za pośrednictwem systemu VIES.

1 stycznia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady UE, zgodnie z którym:

– za siedzibę uznaje się miejsce, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza, znajduje się centrala firmy, odbywają się spotkania kierownictwa lub ustalana jest strategia działalności przedsiębiorstwa;
 
– przy ustalaniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej uwzględniać należy nie tylko skalę działalności ale i to, czy stale obecny jest tu zarówno czynnik ludzki jak i urządzenia techniczne;

– stałe miejsce zamieszkania to miejsce, w którym dana osoba stale przebywa i pod którym figuruje w urzędzie skarbowym;

– zwyczajowe miejsce zamieszkania to miejsce, w którym zwykle przebywa i żyje.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 stycznia 2009 r.Podatki: VAT i CIT – zmiany na 2010 r., problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów
Szkolenia w: Warszawie (12 lutego 2010 r.) i Poznaniu (1 marca 2010 r.)
zobacz więcej »