Co zrobić z przedwcześnie wystawioną fakturą?

Rzeczpospolita (2010-01-11), autor: Michał Gosek , oprac.: GR

sty 19, 2010

Zdarza się, że faktura jest wystawiana jeszcze przed wykonaniem sprzedaży i przyjęciem jakiejkolwiek zaliczki. Jakie są tego skutki dla nabywcy?

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w obecnym stanie prawnym podatkowe skutki wcześniejszego wystawienia faktury dla jej odbiorcy nie budzą wątpliwości. Kwestia ta uregulowana została bowiem w art. 86 ust. 12 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w razie otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.

Również art. 88 ust. 3a ustawy o VAT mówi, że nie są podstawą do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 stycznia 2010 r.Podatki: VAT i CIT – zmiany na 2010 r., problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów
Szkolenia w: Warszawie (12 lutego 2010 r.) i Poznaniu (1 marca 2010 r.)
zobacz więcej »