Kiedy można skrócić czas pracy ze względu na stan zdrowia

Dziennik Gazeta Prawna (2010-01-19), autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

sty 20, 2010

Niepełnosprawni pracownicy mają prawo do dodatkowego urlopu oraz zwolnień i przerw w pracy służących rehabilitacji. Niektórzy nie mogą pracować dłużej niż siedem godzin dziennie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Jak informuje dziennik, osoba, która uzyska orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, może pracować krócej. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może bowiem przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Pracownik ten nie może też być zatrudniony w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Dodatkowe ograniczenia dotyczą osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Ich czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Szczególny wymiar czasu pracy niepełnosprawnych obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie oznacza, że pracownik musi pracować w skróconym wymiarze czasu pracy. W zwykłym wymiarze czasu pracy (czyli 8 godz. na dobę, z możliwością pracy w nadgodzinach i w porze nocnej) może pracować niepełnosprawny, który jest zatrudniony przy pilnowaniu i uzyska na to zgodę lekarza.

Niepełnosprawnemu pracownikowi przysługują też inne uprawnienia, dzięki którym może on skrócić swój czas pracy. Ma on prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Wynosi ona 15 minut i jest wliczana do czasu pracy (przysługuje więc za nią wynagrodzenie). Ponadto osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 stycznia 2010 r.Pomoc finansowa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2010 roku
Szkolenia w Warszawie (21 stycznia 2010 r.), Katowicach (27 stycznia), Poznaniu (28 stycznia), Łódź (29 stycznia), Bydgoszcz (2 lutego), Gdańsk (3 lutego), Olsztyn (4 lutego), Wrocław (7 lutego), Rzeszów (11 lutego), Kraków (12 lutego)
zobacz więcej »