Od dzieła zawartego podczas wychowawczego nie ma danin

Rzeczpospolita (2010-01-20), autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

sty 21, 2010

Umowa o dzieło nie jest tytułem rodzącym obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, od przychodu uzyskiwanego z takiej umowy trzeba odprowadzić składki na te ubezpieczenia tylko wtedy, gdy umowa taka została zawarta z własnym pracownikiem lub jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Tak stanowi art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 
W okresie urlopu wychowawczego stosunek pracy ulega zawieszeniu. Pracownik nie świadczy pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia. Nie są więc spełnione warunki z art. 8 ust. 2a ustawy systemowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 stycznia 2010 r.


Zmiany w prawie pracy, uprawnieniach pracowniczych i rodzicielskich oraz ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.
Szkolenia w Bydgoszczy (28 stycznia 2010 r.) i Gdańsku (29 stycznia 2010 r.)
zobacz więcej »