Korekta stawki VAT powoduje zmianę wysokości przychodu

Rzeczpospolita (2010-01-21), autor: Henryk Dwulat , oprac.: GR

sty 21, 2010

Jeżeli organ kontroli skarbowej skoryguje obrót o należny VAT, to ma to wpływ na przychód w podatku dochodowym. Korekta przychodu, wynikająca ze zmiany (korekty) stawki VAT, powinna nastąpić w roku osiągnięcia przychodu.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT u podatników sprzedających w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej towary i usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychodem jest więc wartość sprzedaży netto, bez należnego VAT.

Warto zwrócić uwagę na treść art. 99 ust 12 ustawy o VAT, z którego wynika, że zobowiązanie podatkowe w tym podatku przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości. Wynika z tego, że należnym VAT w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o PIT będzie też podatek, który określi organ kontroli skarbowej w decyzji.

Jeżeli organ kontroli skarbowej skoryguje obrót o należny VAT, to ma to wpływ na przychód w podatku dochodowym. Korekta przychodu, wynikająca ze zmiany (korekty) stawki VAT, powinna nastąpić w roku osiągnięcia przychodu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 stycznia 2010 r.Trudne zagadnienia dotyczące rozliczania podatku VAT będą omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza: Warszawa (12 lutego 2010 r.) i Poznań
(1 marca 2010 r.) zobacz więcej »