Czy pracodawca musi przygotować wniosek o świadczenie przedemerytalne?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-01-22), autor: Marek Opolski , oprac.: GR

sty 24, 2010

Pracuję w komórce kadrowej pewnej spółki, która przeprowadziła restrukturyzację zatrudnienia. Jeden ze zwolnionych pracowników zwrócił się do nas z żądaniem przygotowania wniosku o świadczenie przedemerytalne wraz z niezbędnymi dokumentami oraz przesłanie go do ZUS. Czy mamy taki obowiązek? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Ekspert dziennika odpowiedział, że nie. Jak czytamy w DGP, obowiązek współdziałania pracodawcy z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia, a także przygotowania wniosku o emeryturę i przedłożenia go za zgodą pracownika organowi rentowemu nie później niż na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę, wynika z art. 125 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych nie przewiduje podobnej regulacji w odniesieniu do świadczeń przedemerytalnych, jak również nie odsyła do odpowiedniego stosowania art. 125 ustawy emerytalnej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 stycznia 2010 r.