Kaucja gwarancyjna zniknie z przepisów…

Gazeta Prawna , autor: Magdalena Majkowska , oprac.: GR

mar 27, 2007

Kaucję gwarancyjną zastąpi zabezpieczenie majątkowe. Podatnik będzie je składał w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

Jedną z korzystnych zmian zaproponowanych w nowelizacji ustawy o VAT przygotowanej w resorcie finansów jest likwidacja kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł. Zapłata kaucji jest warunkiem skrócenia terminu zwrotu VAT.

Anna Łuszcz, prawnik, ekspert podatkowy z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Ślązak, Zapiór i Partnerzy (zrzeszona w Consortio Lex), przypomina, że na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy prowadzą działalność opodatkowaną, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, w związku z wewnątrz-wspólnotową dostawą towarów otrzymują zwrot różnicy podatku w terminie 180 dni.

– Ograniczenia terminu zwrotu nie stosuje się wtedy, gdy podatnik złoży w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250 tys. zł. Wówczas podatnik otrzymuje zwrot różnicy podatku w terminie 60 dni -wyjaśnia Anna Łuszcz.

Likwidacja kaucji gwarancyjnej nie oznacza jednak, że skrócenie terminu zwrotu podatku nastąpi bezwarunkowo. Po nowelizacji kaucję zastąpi zabezpieczenie majątkowe. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu ograniczenie wyłudzeń podatku.

– Wysokość zabezpieczenia będzie uzależniona od kwoty żądanego zwrotu. Jeżeli o skrócenie terminu będą wnioskowały małe firmy, mogą to być niewielkie kwoty, np. kilka tysięcy złotych. Jednakże niektóre firmy, aby szybciej odzyskać VAT, będą musiały składać wysokie zabezpieczenia – mówi nasza rozmówczyni.

Zdaniem Anny Łuszcz należy zatem uznać, że w przypadku małych firm zlikwidowanie kaucji jest zmianą korzystną, w wielu bowiem przypadkach podatnicy nie byli w stanie złożyć takiej kaucji.

– Warto jednak zaznaczyć, że znajdą się również takie firmy, które, aby otrzymać wcześniej zwrot podatku, będą musiały składać zabezpieczenia w kwocie wyższej niż kaucja gwarancyjna na kwotę 250 tys. zł – podsumowuje eksperta.

Więcej Gazeta Prawna.